Szanowni Państwo,

 

wskazane poniżej ceny są cenami brutto.

W odniesieniu do zezwoleń na pobyt czasowy nasza usługa obejmuje:

- wypełnienie za cudzoziemca wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy/stały/pobyt rezydenta UE;

- skompletowanie za cudzoziemca większości dokumentów;

- wizyta z cudzoziemcem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (złożenie odcisków palców i otrzymanie pieczątki w paszporcie);

- wysłanie 2 wniosków o przyśpieszenie postępowania;

- wizyta z cudzoziemcem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim po odbiór karty pobytu.

GOLDBENCH

Kancelaria Prawna

Kontakt z nami

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

Telefon:

667 - 176 - 701

E - mail:

kontakt@goldbench.pl