Usługi

Obsługa prawna firm

Obsługa Prawna Firm

W zakres usług wchodzących w zakres obsługi prawnej firm wchodzą m.in.:

 • konsultacje prawne;

 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism związanych z obsługą prawną firm, m.in. pozwów, apelacji, odwołań, sprzeciwów, zażaleń, skarg, wniosków, odpowiedzi na pozew;

 • sporządzanie, a także opiniowanie umów, statutów, regulaminów;

 • sporządzanie opinii prawnych;

 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądem;

 • zakładanie spółek (w formie tradycyjnej i S24);

 • likwidacja, przekształcenie i podział spółek;

 • sporządzanie wniosków do KRS;

 • tworzenie dokumentacji dotyczącej zmiany w organach spółek;

 • sporządzenie zmian umów lub statutów spółek;

 • tworzenie projektów protokołów z posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia;

 • organizacja i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;

 • organizacja i obsługa posiedzeń rad nadzorczych i zarządów.

GOLDBENCH

Kancelaria Prawna

Kontakt z nami

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

Telefon:

667 - 176 - 701

E - mail:

kontakt@goldbench.pl